Verloren

F5FD12D0-1A38-4FAC-ACB7-B05B5C64C0C5Voor mij liep een broodmagere, oude vrouw. Ze tuurde ingespannen naar de straatstenen onder haar voeten. Zocht ze iets? Een gouden oorbel of armband misschien, of een andere waardevolle herinnering, oude mensen hechten vaak aan souvenirs van het leven. Mijn moeder koesterde ook haar kast vol ooit gekregen cadeaus. Ze noemde het: mijn aandenkenhoek en wanneer ze er één kwijt raakte, ging ze driftig op zoek. Alles haalde ze uit de kast. Iedere deksel moest van een doos, elk zakje ging door haar vingers. Meestal vond ze haar schat terug in een la waarin ze hem zelf had opgeborgen om hem vervolgens te vergeten. Het overkwam haar steeds vaker.

De vrouw voor me zocht niets. Toen ik dichterbij kwam, zag ik haar vergroeide rug; haar nek en hoofd stonden, als door weer en wind geknakte rozen, haaks op haar bovenlichaam; ze kon niet anders dan omlaag kijken. Ze moest al in de negentig zijn. Kinderen uit haar jaargang kregen niet dagelijks vitaminen, magnesium en mineralen te slikken. Meisjes deden sowieso bijna niet aan sport, te duur of te weinig damesachtig, ontwikkelden zo een verkeerd aangeleerde houding en botontkalking of, erger nog, een bochel.
Nog twee stappen en ik liep naast haar. Twee heldere bruine ogen tuurden vanonder een grijze lok, schuin naar mij. Ze knikte, ik knikte terug en iets in mij liet me mijn passen inhouden zodat ik naast haar kwam te lopen. Hoewel de zon de straatstenen zowat verschroeide, droeg ze over haar hoog dichtgeknoopte blauwe blouse een donkere sjaal en een grijs, wollen vest. In haar knokige rechterhand, fladderde iets wits: een papieren servet losjes gewikkeld om een bosje slaphangende fresia’s. Zoals een kind in een kinderwagen vol vertrouwen en liefde naar een wildvreemde kan kijken, keek ze naar mij en lachte me toe.  ‘Ik heb bloemen geplukt voor mijn zoon, die ligt daar.’ Met haar linkerhand wees ze beverig naar het kerkhof. ‘Ik ga ieder week naar hem toe. Inmiddels al zesenvijftig jaar. We hebben een eeuwig graf voor hem gekocht.’  In haar ogen glinsterden tranen, ze haalde haar neus op en friemelde met haar linkerhand een geruit zakdoekje uit haar vestzak. 
Ik was verbaasd. Meer dan een halve eeuw liep ze deze route. Met bloemen in haar hand en misschien heeft ze, net als ik voor mijn moeder, weleens een reep chocola op het graf gelegd. 
Mama hield van snoepen. Zelfs toen ze niet meer wist wie ik was, sabbelde ze met een blij gezicht de brokjes op die ik voor afbrak. Een week of twee na haar begrafenis nam ik eens een reep voor haar mee, legde hem op haar steen en fluisterde alsjeblieft mam. De volgende dag lag hij er niet meer. Meegenomen door de eekhoorns natuurlijk of door de konijnen, maar in mijn fantasie had ze hem zelf opgegeten.
‘Al zo lang geleden en nog steeds komt u hier? Wat lief.’ Ik legde mijn hand op haar schouder, ik kon het niet laten. Verrast keek ze me aan.
‘U bent erg aardig.’ Zij pakte mijn hand en streelde hem, een fractie van een seconde, zodat het leek alsof het niet gebeurde. ‘Gaat u ook naar het kerkhof?’ 
‘Ja, ik ga naar mijn moeder. Ze ligt daar twaalf jaar.’  ‘Ach, en was uw moeder ziek?’ 
‘Mijn moeder had alzheimer en kreeg kanker,’ zei ik. ‘Ze werd opgenomen in het ziekenhuis, maar trok in paniek alle infusen uit haar arm en riep om haar moeder. Ik ging iedere dag bij haar op bezoek. De meeste keren herkende ze me niet, ze zag me aan voor een verpleegkundige die haar kwam prikken. Eén keer, vlak voor ze overleed, had ze door wie ik was en noemde me haar engel van God.’ 
Mijn keel voelde ineens krakerig droog terwijl mijn wangen vochtig gloeiden. Nog altijd raakte het me, mijn arme, weerloze moeder in het grote ziekenhuisbed die ineens haar dochter herkende. 
‘U mist haar nog steeds,’ stelde de vrouw vast. Ze nam het bosje fresia’s over in haar linkerhand en pakte mij weer bij mijn hand. ‘Kom, dan lopen we er samen heen en kunt u mijn zoon ontmoeten.’  Ze dribbelde naast me naar de begraafplaats. Bij de ingang nam ze een kunststof, groen grafvaasje van de stapel, vulde het voor de helft met water en schikte er haar bloemen in. 
‘Hier links en dan rechtdoor, onder die hoge kastanjeboom ligt mijn jongen.’ 
We naderden een door paarse rododendrons omgeven grasperkje waarop een langwerpige, halve meter hoge smalle steen stond. Ik las: Rust zacht, lieve jongen en daaronder Jan en twee data. Twaalf jaar was hij pas. Zijn moeder bukte en plantte het vaasje bij de steen. ‘Hier voor jou mijn jongen,’ fluisterde ze en tegen mij: ’Zo kan hij zijn bloemen zien.’
Ik slikte mijn ontroering weg. ‘Hij was nog erg jong.’
Ze keek me aan. ‘Ja, veel te jong. Had ik hem maar weggebracht naar school, dan had ik voor hem kunnen gaan staan om het mes op te gevangen. Ik had al zo lang geleefd, hij begon net.’ Ze beefde en van haar wang biggelde een traan op de aarde. Haar kind, vermoord.
‘Ach, mijn God.’ Meer wist ik niet uit te brengen, welk woorden helen een gebroken moederhart? Waarom Jan werd gedood, wilde ik weten en door wie. ‘Maar als u er niet over wilt praten…,’ schutterde ik.
De vrouw schudde haar hoofd en stelde me gerust. ‘Nee hoor, u mag het best vragen, ik zal het vertellen. Laten we even gaan zitten.’ Ze trok me mee naar een houten tuinbank onder de boom. ‘Mijn jongen is neergestoken door een man die, zo bekende hij later, gewoon zin had om een kind te doden. Jan, zijn prooi, liep op de dijk, die man fietste achter hem aan, haalde hem in op een stil pad onder aan de brug, stapte af en stak hem dood. Eén messteek, recht in zijn hart. Mijn man wilde die vent vermoorden en ging met een pistool naar de rechtbank. Hij werd gesnapt, moest twee jaar de gevangenis in en kwam eruit als een gebroken man. Een half jaar later gooide hij zichzelf voor de trein. De moordenaar kreeg dertig jaar.’ 
Ik was sprakeloos, wat een vreselijk drama. 
‘Ja,’ zei ze alsof ze mijn gedachten kon lezen, ‘Ik heb levenslang, maar gelukkig kan ik hier met hem praten. Ik vertel hem wat ik de afgelopen dagen heb gedaan, wat er in de wereld gebeurt, welk boek ik heb gelezen of welke film ik op televisie heb gezien. Dat troost mij, weet u. Dan voel ik me niet zo alleen.’
‘Jan heeft vast veel van u gehouden. U bent een lieve moeder.’ 
Ze legde haar hand op de mijne. ‘En jij, ik mag toch wel jij zeggen, jij bent een lieve dochter voor jouw lieve moeder. Zullen we naar haar toegaan?’ 
We stonden op, ze stak haar arm door de mijne en we schuifelden van haar zoon naar mijn moeder.

 

Dit verhaal schreef ik voor de Limnisa schrijfwedstrijd rond het thema ‘Een echte moeder.’ Niets gewonnen, maar wel veel schrijfplezier aan beleefd. Sommige lezers vinden het te kabbelend, missen vaart. Ik geloof dat ik begrijp wat ze bedoelen en neem deze feedback mee bij het schrijven van mijn tweede boek: Van Huis 

 

Daar praat je niet over

IMG_1869‘Wat er met onze doden gebeurt? Waarom vraag je dat? Daar praten we niet over. We hebben respect voor ze, daarom noemen we ze niet bij naam.’
Op mijn omi’s voorhoofd verschijnt een diepe frons. Ze schudt haar hoofd, staart naar de muur achter me, zucht diep en kijkt me dan recht aan.
‘Vooruit dan maar, ik kan het jou wel vertellen. Je bent per slot van rekening een van ons.’
Ze knikt langzaam als om de juistheid van haar beslissing kracht bij te zetten. Zigeuners zijn niet graag open over emotionele zaken.
‘Wanneer we onze doden begraven geven we ze de kleren en sieraden mee die ze droegen toen ze overleden én de dingen waar ze mee bezig waren.’
‘Mee bezig waren, u bedoelt…’
Ik hoef mijn zin niet af te maken.
‘We vinden het fijn te denken dat iemand gewoon blijft doen wat hij deed. Rookte een man een pijp toen hij overleed? Hij krijgt hem mee. Net als de vrouw de pollepel waarmee ze in de pan roerde, ze kan hem nog nodig  hebben.’ Omi lachte, een licht gehinnik. ‘Voor een jonge man die onderweg verongelukte, lieten we een miniatuurwoonwagen maken. Een kind dat met zijn kruiwagen buiten speelde en giftige planten at, kreeg zijn speelgoed mee.’ 
Omi valt stil. Haar doffe ogen staren een zwarte verte in.
Ik voel haar verdriet, het blijft zwaar in de ruimte hangen. Ik durf me amper te verroeren of verder te vragen
 
Scène uit UIT HUIS (voorheen Rollemanschiksie). Donia’s overgrootmoeder vertelt over haar leven. Als jong meisje liep ze van huis weg. Ze ging met de muziek, de reizigers, mee en dat had een reden, maar gelukkig werd ze liefdevol opgenomen bij de zigeuners en leerde zoetjesaan alle zigeunergebruiken en gewoontes. De do’s en do nots. En dat zijn er nogal wat.

Dit boek in wording verhaalt over mensen met een andere culturele achtergrond. Dat verreist een intensieve voorbereiding want ik wil, ik moet, alles weten over hun maníer van leven. Waar ze van leven. Wat ze eten en drinken, zowel doordeweeks als tijdens feesten en andere bijeenkomsten. Hoe ze blijheid en verdriet vorm geven, hun kinderen opvoeden, communiceren met elkaar en welke ge- en verboden er heersen binnen hun gemeenschap.
Een hele kluif om uit te zoeken, maar … leve het internet.
Ik tik zigeuners in, gypsies, Roma of woonwagenbewoners en voilà een lading aan links, video’s, docu’s duikt vanuit het wereldwijde web op en via via en  Instagram spelen mensen me informatie door en titels van boeken over het zigeunerleven. 
Een leerzame zoektocht waarin ik onder andere te weten kom dat zigeuners niet over ziekte en dood (willen) praten. De duivel verzoeken vinden ze,  én het knaagt aan het respect voor de overledene of zieke. Ook weet ik nu dat zigeuners zich niet laten cremeren vanwege al degenen die in WOII vermoord werden. Ja, het zijn

emotionele mensen.

Met de muziek mee (2)

Mensen vragen me waarom ik een boek schrijf over generaties Reizigersvrouwen. Waarom over zigeuners van wie je nauwelijks iets weet.

Ze hadden een punt. Hadden, want inmiddels struin ik bijna dagelijks het internet af op zoek naar informatie over reizigers. Ik lees getuigenissen, verhalen, overleveringen en interviews. Ik bekijk video’s en documentaires en beluister de meest prachtige droevige maar evengoed opzwepende muziek.

Ik leer veel en dat moet ook wel want wie wil schrijven over vier of vijf generaties ‘zigeunervrouwen’ moet weten hoe ze leefden (en leven). Wat hun gewoontes en gedragingen zijn. Hun cultuur, zeg maar. En je moet weten waarom deze mensen hun woonwagens verruilden voor een wagen op een kamp en later voor een stenen huis, en wat een kopersmid, blikslager of scharensliep maakte of repareerde en wat de anderen voor de kost deden. Welke gerechten ze aten en eten bij speciale gebeurtenissen. Ik maak een paar van die recepten, proef ze en stel me voor dat ik zo’n maal buiten voor mijn wagen eet. Samen met de anderen, want reizigers, zoals de Roma ook genoemd werden, hebben hechte familieverbanden.

Een geweldig interessante tijdsinvulling, research doen.

Maar er is meer. Ik wil dit boek schrijven voor een oude vrouw die ik jaren geleden heb ontmoet. Ik vroeg haar hoe ze haar leven had gevonden. ‘Wel aardig,’ zei ze maar het speet haar dat ze vroeger niet haar hart had gevolgd. Ze had als molenaarsdochter in het oosten van het land een nogal saaie jeugd gehad. ‘Eerlijk gezegd, was er niks aan; ik moest zodra ik kon lopen meewerken in huis en op het land.’

Slechts één keer per jaar gebeurde er iets spannends en leuks in haar leven. De zigeuners trokken vanuit Duitsland de grens over. Ze reden met hun wagens het dorp door en bivakkeerden een paar dagen op een stuk land bij de molen. Het meisje was helemaal weg van de vrolijke groep mensen in hun fleurige kleren en de kin deren met hun ongekamde haren en smoezelige gezichten. Die vrijheid, om jaloers op te worden. Het water liep haar uit de mond bij de geur van het vlees op de roosters boven een vuur. Ze wilde net als deze mensen zingen en met haar rokken zwaaien op de muziek die ze maakten. Ze vond het vreselijk als de groep verder reisde. ‘Ik had zo graag met de muziek mee gereisd.’

In mijn roman mag ze alsnog mee met de

muziek